UnknownUnicorn4548749

Tín hiệu thị trường 10/2/2021: Vàng sẽ về lại vùng 1775

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xem trên khung D1 và H4 rõ ràng XAUUSD vẫn đang nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn. Trừ khi giá vượt khỏi vùng đỉnh 1880 thì giai đoạn giảm này mới kết thúc.
Nến D1 nhỏ dần, đồng thời liên tục rút chân trên chứng tỏ phe mua yếu thế dần.
Kịch bản: Sell khu vực giá 1845- 1880, đích đến 1775. Các bạn có thể chờ sell theo các tín hiệu giảm giá H4 ở vùng này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.