NguyenManhforex

Vùng tiềm năng cơ hội nào cho GOLD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá Vàng và các tài sản mang tính trú ẩn trong những ngày qua đã có dấu hiệu giảm lại khi xu hướng dòng tiền dịch chuyển sang các dạng tài sản đầu tư rủi ro hơn. Trong đó thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh mới

quan sát khung H4 có thể thấy giá đã phá tren tăng có thể đợi giá điều chỉnh lên vung 1783 -1785 SELL xuống chiến lược tham khảo chờ bán ra vùng giá 1783-1785
SL 1789
TP 1.1780 tp2 1772 R:r 1 : 2,3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.