GKFXPrimeVN

GOLD 22/5/2018

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD Xu hướng chính vẫn đang giảm, nhưng giá hiện tại đang đi sideway trong biện độ 1293.62, 1283.84, hiện tại giá đang ở vùng kháng cự 1293.62, kết hợp với MACD đang có phân kỳ báo giảm chiến lược ngày hôm nay chúng ta canh sell xuống
Tóm tắt
BUY: 1290.80
TP: 1285.17
SL: 1296.50
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.