Cocacolacocacola

Vàng giảm mạnh

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cá mập bơm tiền để lừa nhà đầu tư mua 1797 là điểm kháng cự tốt. Sell mạnh. Hãy đặt tp sl để bảo vệ tài khoản của bạn. Lưu ý đây là ý kiến tâm huyết của mình không khuyến nghị đầu tư cảm ơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.