Cocacolacocacola

Vàng giảm mạnh

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cá mập bơm tiền để lừa nhà đầu tư mua 1797 là điểm kháng cự tốt. Sell mạnh. Hãy đặt tp sl để bảo vệ tài khoản của bạn. Lưu ý đây là ý kiến tâm huyết của mình không khuyến nghị đầu tư cảm ơn