BestSC

Xác Nhận Xu Hướng - Mục Tiêu Điều Chỉnh

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Với việc đồng của phía trên xu hướng (3) tại điểm giá 1890 chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng cho tới 1925.
Xu hướng (3) rất quan trọng và tôi đã lưu ý về vị trí hỗ trợ này rất nhiều lần ở các xuất bản. Tôi sẽ nhắc lại ở bên dưới.

- 1925 là mục tiêu cho 1900 bị phá vỡ, điểm áp lực tại 1925 sẽ gây phản ứng và chúng ta có giảm giá điều chỉnh tại đây.
Tiếp tục có những cơ hội mua hàng khi điều chỉnh giảm giá di chuyển về những mức hỗ trợ quan trọng tại 1890 - xu hướng (3) - 1875

- Ở một góc nhìn xa hơn thì đường xu hướng (1) sẽ là hỗ trợ mạnh nhất để mua hàng khối lượng lớn.
Ngược lại thì xu hướng (2) là kháng cự mạnh để có thể bán hàng.

- Từ tháng 11/2020 thì mỗi lần giảm giá luôn là một cơ hội mua hàng, chúng tôi (Chuyên Sâu Gold) luôn mua vào và nó hoạt động tốt với những tin tức cập nhật và thảo luận định hướng dài hạn của mình.

- Tôi sẽ làm rõ và lập phương án trong năm 2021 ở xuất bản sau, bao gồm Phân tích Cơ bản với góc nhìn vĩ mô, các vị trí Kỹ thuật quan trọng.

Good luck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích :)

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
Telegram: t.me/csg2019
Channel: t.me/csgvn2024
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.