FAST-TRADING

GOLD còn phục hồi trong đêm nay

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, GOLD đã có dầu hiệu phục hồi sớm và tăng trở lại trong đêm, dự kiến xu hướng phục hồi này sẽ vẫn còn có thể tiếp diễn trong hôm nay.

Nếu đánh nhãn sóng trong giai đoạn phục hồi này ta sẽ thấy sóng 3 đã kết thúc trong phiên sáng ngày hôm nay khi bên trong đã chạy đủ 5 sóng nhỏ (I-II-III-IV-V), có khả năng trong chiều tối nay, sóng 4 và 5 sẽ bắt đầu hình thành và giá sẽ quay lại Retest quanh vùng 1903 - 1910. Chúng ta có thể cân nhắc Buy quanh vùng này với mức mục tiêu quanh 1914 - 1921.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1892.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.