Samurai_FX_VN

5-Cập nhật diễn biến giá vàng ngày 5/10/2021

Giá lên
Samurai_FX_VN Pro+ Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngày hôm qua vàng đã không đi theo kế hoạch chính, mà đi theo kế hoạch phụ để đi lên hoàn thành một phần kế hoạch chính.
Nếu ai may mắn rải lệnh từ trước vùng giá kì vọng một chút là cũng đã có thể kiếm được khoản lãi ngắn hạn.
Với dự di chuyển của DXY như trong bài cập nhật trước đó.
Chúng ta có thể thấy ngày hôm nay vàng sẽ điều chỉnh giảm. Công việc của chúng ta đơn giản là chờ điều chỉnh xong và tập chung vào việc canh Buy theo kế hoạch chính đã vạch ra từ bài phân tích lần trước.
Mục tiêu giá điều chỉnh về lần này là 1740-1745, đó là vùng giá kì vọng. Trong quá trình quan sát thị trường hoàn toàn có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến cụ thể khi đó.
Bình luận: Lên thuyền
Bình luận: Đã rời SL về entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.