NangThangTam

Giá Vàng vẫn đi đúng xu hướng trước tin Nonfram!

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng vào phiên Mỹ hôm nay có đà sụt giảm lớn khi mà Đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu, Năng suất phi nông nghiệp cũng như Cán cân mậu dịch đang có những con số thể hiện sự hồi phục của nền kinh tế nước. Nhưng những thông tin này không biểu thị quá nhiều về nền kinh tế mà chỉ là một chút hi vọng nên giá Vàng có đà sụt nhẹ.

Nhưng đến 9h khi mà báo cáo lượng Dự trữ khí tự nhiên chỉ còn 20B so với dự đoán 25B đã cho các NĐT thấy được phần chìm của tảng băng khi mà mọi con số hồi phục trước đó chỉ là sự vung tiền của chính quyền để cứu vớt lại nền kinh tế mà về lâu dài thì đây có thể là những động thái đẫn tới Lạm phát vươn khỏi vùng kiểm soát.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang có đà hồi rất mạnh về vùng trên 1810, khuyến cáo canh Buy lúc sáng vẫn đang phù hợp với tình hình hiện tại. Các NĐT canh Buy với các mục tiêu 1816~1818 hoặc xa hơn có thể là 1820~1822

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.