NgocSon_SM

Vàng 17/1 - Vàng đang Sideway biên rộng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD tiếp tục chờ sell xuống.
XAUUSD h1 giá đang sideway ngắn trong vùng 1814-1828.
Khuyến nghị chờ sell xuống khi giá quay về vùng kháng cự 1827
SL: 1833
TP: 1820-1814
Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.