NgocSon_SM

Vàng 13/1 - Chờ mua lên trong ngày

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD chờ mua lên trong ngày.
XAUUSD ngày hôm qua mua trúng đáy.
Xu hướng hiện tại của vàng vẫn là tăng.
Trong ngày hôm nay các trader có thể tiếp tục chờ mua lên quanh vùng 1820. SL: 1815, TP: 1830
Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.