FAST-TRADING

Gold sideway ngắn hạn trước khi tăng tiếp diễn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi hoàn thành mẫu sóng A-B-C, Gold có lân thứ 2 test lại vùng đỉnh 1860.xx - 1862.xx, tại đây Gold vẫn chưa thể tiếp tục xác lập đỉnh mới trong ngày.

Thông thường, sau những đợt tăng mạnh thì thị trường có thể sẽ có xu hướng tích luỹ vài phiên trước khi tiếp tục tăng giá.

Quan sát diễn biến giá ngắn hạn ta sẽ thấy rõ biên sideway có thể xảy ra trong khu vực 1842.xx - 1862.xx va dự kiến trong hôm nay, Gold vẫn sẽ di chuyển quanh khu vực này.

Phương án giao dịch
Entry Buy quanh 1842 - 1844
Target 1850 - 1852
Stoploss 1832
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.