OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn thế mây thì chả dám Buy đâu
- Mà cứ đầu tuần đúng timing Á đánh 1 chiều thôi
- An toàn thì chờ Sell
- Nóng tí thì Buy nhẹ Sl 1978
Mất 78 thì canh chỗ 73 có nến m5 m15 đảo chiều thì múc lên Sl 1970
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.