MrMin-Trading

Cập nhật xu hướng XAUUSD ngày 12/08/2022

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng không thể duy trì đà tăng trên mức trần 1.795 mặc dù nó đã tăng vọt lên 1.807 vào thứ Tư, với giá giảm xuống dưới kênh dốc lên thay vì đạt mức thấp 1.783 vào đầu ngày thứ Năm.

Trong khi sự đột phá tiêu cực đã làm tăng tỷ lệ cược cho sự giảm giá nhiều hơn , kim loại quý có thể có một cơ hội khác để tìm thấy chân của nó gần bề mặt của kênh giảm giá tháng 3 ở mức 1785, trong khi đường trung bình động EMA 34 hiện đang phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50% của xu hướng giảm trước đó ở mức 1779, cũng có thể nhanh chóng được giải cứu.

Plan: Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1798 - 1800

Stop Loss : 1810

Take Profit 1 : 1792
Take Profit 2 : 1785
Take Profit 3 : 1777

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
HIT FULL TP Chiến lược SELL +230pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.