MrMin-Trading

SAU CPI, Vàng sẽ đi về đâu và điểm vào lệnh Ngày 11/08/2022

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngày hôm qua, chỉ số CPI được công bố. CPI của Mỹ thấp hơn dự kiến.
3 hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ dựng cột. Nasdaq tương lai tăng hơn 2%, Dow tương lai tăng 1% và S&P 500 tương lai tăng 1,5%.
Với lạm phát cơ bản vẫn ở mức 8,5% và lạm phát cơ bản ở mức 5,9%, đây vẫn chưa phải là điểm dừng lại mà FED mong muốn.

Phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh theo các plan giao dịch sau:


Plan 1 : Canh BUY XAUUSD vùng giá: 1784 - 1781

Stop Loss : 1775

Take Profit 1 : 1805
Take Profit 2 : 1798
Take Profit 3 : 1792


Plan 2: Canh Sell XAUUSD vùng giá : 1797 - 1800

Stop Loss : 1805

Take Profit 1 : 1792
Take Profit 2 : 1785
Take Profit 3 : 1777

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
HIT FULL TP chiến lược SELL + 270pip
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
HIT FULL TP chiến lược BUY +80pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.