phanminhthien123

Kế hoạch đầu năm (30/12/2022) Big Short cậu VÀNG

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ngày đầu tiên của năm VÀNG chạy khá giật gân để RIP hết SELL BUY, hiện tại đang ép tăng liên tục khá mạnh nhưng vẫn đang nằm trong kênh giá tăng. VÙNG này sẽ bắt đầu canh SELL khi test trend
Chart D1 nằm trong kênh giá vung tăng mở rộng, tăng liên tục, tăng không điểm hồi. tăng như này dự là GIẢM cũng nhanh

Chart H4 test Trend
vùng này khả năng cao sẽ đi quét thanh khoản mạnh sau đó phân phối đỉnh rồi mới xuống được. an toàn thì đợi một cây nến tăng đột biến từ chối giá sau đó rút chân rồi vào lệnh, chứ tình hình này tôi cũng hơi ngán như các bạn vậy. cũng sợ chết nhát :v

Daytrading 03/01/2023 SELL 1849-1851 SL 1854


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.