DuyVinh_Trading

Vàng có khả năng lập đỉnh tiếp tục - Mục tiêu mới

DuyVinh_Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đầu tư thành công cần thời gian, tính kỷ luật và kiên nhẫn.
Cho dù tài năng và nỗ lực của chúng ta vĩ đại đến đâu.
Một số việc bắt buộc phải cần có thời gian.
Ví như: Bạn không thể tạo ra em bé trong vòng một tháng bằng cách làm cho 9 phụ nữ ( có lẻ) mang bầu cùng 1 lúc :)))

#Dự kiến vàng tuần tới, có thể cán đỉnh 1930 - 1933 rồi với quay đầu giảm điểm. Chú trọng các vùng giá sau đây !

Canh sell tại vùng giá 1933 1934

Stop loss: 1937
Take profit 1: 1920
Take profit 2:1915
Take profit 3: 1905

Canh Buy tại vùng giá 1905 1903
Stop loss 1900
Take profit 1: 1916
Take profit 2: 1825
Take profit 3: 1932

Lưu ý : Luôn luôn cài đặt TP và SL trong mọi trường hợp để an toàn trong quá trình giao dịch !
Bình luận:
XAUUSD +++ 100 PIP THEO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH BUY 1905 ✅✅✅

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/hydlwv957
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.