Tungbet888

Vàng đang có dấu hiệu phục hồi lên lại 1737 và tiếp tục xuống

Tungbet888 Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold H1 đang sideway và có dấu hiệu phục hồi lên lại 1737
ngày hôm nay khản năng vẫn là 1 xu hướng xuống, anh em cân nhắc
Sell limit 1737.4
sl 1741.4
tp 1730 -1720
Bình luận: vô thông tin mình để tham gia channel tại tele hé

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.