IACapital

Tín hiệu Buy Gold lên 1825$/oz

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phân tích kỹ thuật khung H4 giá Vàng vẫn đang tích lũy trong biên độ của mô hình flag, rất nhiều khả năng đây là dạng mô hình tiếp diễn khi giá xác nhận vượt qua được mốc 1810$/oz
Chiến lược tham khảo: ưu tiên xu hướng Buy vùng hỗ trợ 1790-1796 và buy khi giá phá vỡ kháng cự 1810$/oz
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.