IACapital

Vàng tiếp tục mua lên

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dự báo: tôi vẫn duy trì nhận định Vàng sẽ tăng mạnh trong tháng này và tháng tiếp theo, mục tiêu dài hạn chúng ta kỳ vọng Vàng lấy lại mốc 1950$/oz.
Trong ngắn hạn điểm kỳ vọng mua vào sẽ ở vùng support trên hình từ 1815-1820$/oz.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.