PhamVanHocTrader

Phân tích VÀNG chờ xác nhận phá vỡ 1815, kì vọng đánh lên 184x

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng vàng hiện tại chúng ta setup kịch bản chờ test canh buy lại

Chiến lược hiện tại đối với cặp tiền Xauusd

BUY 1782-85
SL 1777
TP 1787
TP 1787
TP 1808

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.