PhamVanHocTrader

Phân Tích Gold - Vàng test vùng hỗ trợ mạnh, USD tăng trở lại

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sẽ giảm nhẹ sau khi chạm mức $ 1790
Bởi vì chúng tôi tin rằng vàng không có một con đường giao dịch rõ ràng, vàng sẽ giảm nhẹ sau khi chạm mức $ 1790. Nhưng phạm vi giảm sẽ không quá lớn. 1780 đô la Mỹ có thể là "đáy" ngắn hạn.

Hiện tại, ý tưởng giao dịch chung của vàng là: Swing, Swing, Swing nên chúng tôi cho rằng giao dịch ngắn hạn là rất phù hợp.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY 06/12/2021

BUY QUANH 1760-63-67

SL 1755

TP 1777
TP 1785
TP 1798
TP 1805

SELL QUANH 1813-15
SL 1822

TP 1800
TP 1785

CHÚC CẢ NHÀ ĐẦU TUẦN GIAO DỊCH THẮNG LỢI LỚN !!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.