imngoctu

Phân tích thị trường XAU phiên Á ngày 01/10/2019

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Buy limit 1468 SL 1463 TP1: 1480, TP2: 1485

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.