PhamVanHocTrader

GOLD TIẾP TỤC CANH MUA QUANH VÙNG HỖ TRỢ MẠNH

Giá lên
PhamVanHocTrader Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau dữ liệu PPI, vàng đã giảm xuống khoảng $ 1767 . Trước đó, PPI tháng 11 của Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ hàng năm là 9,6%, tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử.

Chiến lược hiện tại đối với cặp tiền vàng

BUY NHỎ QUANH 1766-67 ( XUỐNG TIẾP MUA QUANH 1758-60 )
SL 1754

TP 1777
TP 1787

CHÚC CẢ NHÀ GIAO DỊCH THẮNG LỢI LỚN NHA !!!

Bình luận:
buy gold 1767+100 pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.