bobbiboy8x

Vàng có nhịp hồi sau đợt giảm mạnh

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tác giả xác định vàng sẽ có nhịp hồi tăng trở lại sau 1 xu hướng giảm cực mạnh

Mô hình như đề xuất
2 điểm chốt lời, đi 2 lệnh, sau khi giá chạy xong 100 pip để SL dương tại điểm vô lệnh 10 pip

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.