NguyenManhforex

Tác động của Lạm Phát - Xu hướng giao dịch GOLD ngày 13/12/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
#XAUUSD h1 giá đang sideway trong vùng 1770-1790. Trong ngày hôm nay có thể vàng sẽ đi lên đến vùng kháng cự 1790 một lần nữa sau đó quay đầu giảm. Khuyến nghị chờ sell giá 1790, SL: 1794 TP: 1775

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.