NgocHaiPearlie

Xác nhận xu hướng tăng của Gold lên 1900$/oz

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
❇️ USD Index giảm mạnh đầu phiên Mỹ
❇️ Lợi suất trái phiếu cung đảo chiều giảm.
❇️ Giá Vàng hiện đã phá vỡ trend H1 hướng đến mức 1900$/oz

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.