Trongvinh-FA25

XAU/USD - CƠ HỘI ''BUY THE DIP''

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong hơn hai tuần qua vàng đang giao dịch trong một vùng tích luỹ giá lớn - trading range 179x-183x, và chúng ta có được những kết quả tạm ổn theo chiến lược mua vùng 179x và vùng thoát tuỳ ý trong 172x-173x. Tuy nhiên trong thời gian tới thị trường sẽ mở biên giao động rộng hơn.

Vùng mua 179x trước đó vẫn là một vùng quan trọng và tôi vẫn giữ nguyên vùng mua này, cụ thể:
- Entry: 1795-1800
- Stoploss: 1,789
- Take profit: 183x - 185x - 187x

Ưu tiên các mục tiêu xa bằng việc trailling Stoploss tại và Key level SP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.