Vàng đã dừng rơi tại 1910. Đêm nay FOMC sẽ công bố về lãi xuất, tuy nhiên lx chắc chắn sẽ nâng rồi, nhưng cái chính là họ sẽ quyết định như thế nào để ổn định kinh tế. Vàng sẽ chạy ngang đến giờ đấy, và theo tôi nó sẽ bật lên.
Ngoài ra, hiện giờ vàng đang chịu sức ép rất mạnh, nếu cuối tuần vàng không bay lên được 197x và chốt tuần ở đấy, thì vàng vẫn chưa có hướng lên ổn định mà vẫn bị sức ép rất cao.
Trong trường hợp vàng chọc thủng đáy tuần trước nữa, vàng có thể sẽ vào đường xuống sâu.
Kết luận: Cần giá vượt đỉnh 1935 thì vàng sẽ lên ngắn hạn. Nếu giá thửng đáy 1907 vàng sẽ vào giai đoạn đi xuống trung hoặc có thể dài hạn,
Bình luận: Vàng đã chứng minh là hướng xuống đã hết, nếu không phá đáy hôm qua, có thể mua đi lên
Bình luận: Sau khi phá đáy, vàng đã không sử dụng SL để đi xuống mà đã bật lên. Bây giờ tôi đợi vàng phá đỉnh 1936 rồi test lại vùng 1906 và lần này là cương quyết không đc phá đáy 1904 thì vàng sẽ có hướng lên

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.