OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
sau một thời gian tích lũy.. hiện tại vàng đã có một vài tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng tăng trưởng trong thời gia tới..
và trong thời gian tích lũy này..
- vùng giá 1910 được thị trường rất tôn trọng. và liên tục tạo những nén rút chân khi giá chạm vào ngưỡng này...
- thị trường liên tục cho ra những vùng demand zone đẹp và được test lại.. đặc biệt những vùng zone này hợp lưu với cnar và nằm trong vùng zon trước đó và trong zone D1.
- nếu xét về mô hình tích lũy thì giá đã gần như hoàn thành xong được mô hình gồm có 3 đỉnh ( mô hình tam giác ) và trong tương lai có thể đây là lần test về cuối để tiếp tục đà tăng trưởng tiếp theo của vàng.
- những vùng demand zone mà thị trường tạo ra có giá trị và độ tin cậy cao. vì
1: zone được tạo ra tại cản và nằm trong zone D1
2: zone được hình thành rất đẹp khi có sự break aout rõ ràng.
- nếu xét về sóng elioott thì hiện tại giá đang trong giai đoạn sóng 4 điều chỉnh và chuẩn bị cho con sóng 5 hình thành.
VẬY NÊN: kế hoạch bây giờ là chờ mua quanh khu vực giá từ 1900 - 1920.. khi thị trường quay trở lại retest và tạo ra 1 tín hiệu đẹp ( 1 mô hình nến như pinbar , inside bar , fakey, hoặc một vùng demand đẹp và mua vào theo những setup đó )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.