OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
sau khi hoang thành hết sóng ziczac của sóng điều chỉnh trong eilot thì con vàng sẽ đi về đâu....
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.