tahung270991

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
24 % tiền điện tử 18 % forex 18 % cổ phiếu 41 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 41% | 7 BTCUSD 12% | 2 BID 6% | 1 SBT 6% | 1
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Singapore
267
67
1461
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư