tahung270991

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
24 % tiền điện tử 18 % forex 18 % cổ phiếu 41 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 41% | 7 BTCUSD 12% | 2 BID 6% | 1 SBT 6% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
267
67
1461
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư