Nam2351999

gold 3/11/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
lười viết mọi thứ trên chart rồi
lười viết mọi thứ trên chart rồi
lười viết mọi thứ trên chart rồi
lười viết mọi thứ trên chart rồi
lười viết mọi thứ trên chart rồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.