FAST-TRADING

REVIEW 23/12 - BÀI HỌC RÚT RA KHI GIAO DỊCH SÓNG CHÉO KẾT THÚC

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đối với một cấu trúc sóng chéo, điểm Target chính xác mà chúng ta nên đặt sẽ là điểm bắt đầu của con sóng chéo đó, không nên đặt kì vọng xa hơn, bởi vì sóng chéo kết thúc chỉ báo hiệu một chu kỳ sóng đó đã kết thúc và sẽ chuyển sang chu kỳ khác, không đồng nghĩa với việc thị trường sẽ đảo chiều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.