PhamVanHocTrader

GOLD XU HƯỚNG BÓ HẸP ĐỂ TĂNG MẠNH

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
HIỆN TẠI GOLD VẪN TRONG 1 XU HƯỚNG TĂNG NGẮN HẠN . TUY NHIÊN THỊ TRƯỜNG HÔM THỨ 6 VỪA RỒI GIẢM ĐIỂM KHÁ MẠNH QUANH VÙNG 1812-15 DO ĐÓ CHÚNG TA TIẾP TỤC CANH SELL TẠI KHU VỰC 1808-12 SL 1818 .Trường hợp mà phá cản thì gold tăng mạnh lên quanh 1830-33 đây là vùng sell khá là mạnh mn sell sl 1836
CÒN BUY thì mn canh buy quanh vùng hỗ trợ gần nhất quanh vùng 1776-77. xx đây là vùng trendline tăng giá của vàng mn rải nhẹ quanh vùng này và sl quanh 1768

Còn giá hiện tại đang là 1800 hiên tại vẫn đang lưng chừng ad khuyến nghị mn k buy sell cho đến khi gold gặp vùng SELL vùng Buy ad đã ra trước đó
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.