MrMin-Trading

GOLD (21/02) giao dịch mờ nhạt chờ đợi PMI

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đấu tranh để tìm hướng rõ ràng quanh mức $1840, sau khi bắt đầu giao dịch trong tuần hơi tiêu cực, khi các nhà giao dịch chờ đợi kết quả sơ bộ về chỉ số PMI của Hoa Kỳ cho tháng Hai. Thêm sức mạnh cho việc Vàng không hoạt động có thể là do thị trường thiếu chỉ thị trong kỳ nghỉ thứ Hai ở Hoa Kỳ, cũng như lịch nhẹ trước PMI của thứ Ba.

Những lo ngại diều hâu mới từ dữ liệu của Hoa Kỳ xung quanh lạm phát và sản lượng đã làm mới rằng FED sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều tương tự củng cố sự phục hồi của Đô la Mỹ và gây áp lực giảm giá đối với Vàng.

Giá Vàng tấn công mức hỗ trợ chính ngắn hạn gần $1837 và mức hỗ trợ quan trọng từ mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 1 ở mức $1825 vẫn là một điểm khó phá vỡ đối với những nhà đầu cơ giá xuống.

Canh BUY XAUUSD vùng giá 1832 - 1835

Stoploss: 1825

Take Profit 1: 1838
Take Profit 2: 1843
Take Profit 3: 1850

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường !
Giao dịch đang hoạt động:
BUY +35pips
Giao dịch đang hoạt động:
BUY HIT TP2 + 110pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.