Leadership

XAUUSD - Còn ai chưa SHORT không nào ???

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD đã chạy rất nhanh trong những ngày cuối tuần qua. Nó chưa có dấu hiệu là sẽ kết thúc xu hướng này. Tuy nhiên, sẽ rất khó để có thể tiếp tục LONG. Bởi vậy, nếu LONG khó thì tại sao không chọn việc dễ. Và việc dễ đấy chính là SHORT XAUUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.