FAST-TRADING

GOLD có thể kết thúc sóng 5 quanh vùng BÁN mạnh

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, sau khi hoàn thành mẫu sóng chéo kết thúc tại vùng đáy 162x thì GOLD đã bật tăng mạnh trở lại trong đêm và đang quay về vùng bán mạnh trước đó.

Hiện tại nếu đánh nhãn sóng đợt tăng giá ngắn hạn trong đêm qua thì ta có thể giả định giá đã chạy được 4 sóng và có khả năng sẽ hoàn thành sóng 5 trong chiều tối nay. Tuy nhiên với áp lực Bán hiện tại thì khả năng sau khi hoàn thành sóng 5 phục hồi này thì VÀNG sẽ tiếp tục bị bán. Vì vậy chúng ta có thể xem xét chờ Sell quanh mốc 1656 - 1661 là vùng có khả năng sẽ kết thúc sóng hồi trong hôm nay.

Mục tiêu dự kiến có thể sẽ rơi về trở lại quanh mốc 1640 - 1646. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1673.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.