FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold hôm nay tiếp tục chờ sell . Vùng chờ sell lý tưởng có thể ổ 1940 nếu gold đủ lục hồi .

Mục tiêu gold sẽ giảm về vùng 1860

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.