RioNguyenCFD

XAU/USD (Vàng) 26/07 Kế Hoạch giao dịch Tối Nay

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận định vàng vẫn tiếp tục Sideway ở vùng Hỗ Trợ (1718-1720) và Khàng cự (1734-1736)
Nên chúng ta sẽ có 2 Plan giao dịch như sau cho tối nay 26/07:

Plan1: BUY ở vùng giá 1721 nếu Nến H1 đóng Xanh trên Vùng Hỗ Trợ. SL: 1711 TP: 1732 (RR: 1:1)
Plan2: SELL ở vùng giá 1714 nếu Nến H1 đóng đỏ dưới Vùng Hỗ Trợ. SL: 1722 TP: 1700 (RR: 1,6)

Chúc ACE có 1 ngày giao dịch thuận lợi 🍀 🍀

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.