daututhongminh1

Xu hướng chính của một số cặp tiền

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng đang trong vùng điều chỉnh. khuyến nghị sell từ 1870-1867 sl 80 tp 1845

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.