UnknownUnicorn31399052

Giao dịch vàng hiệu quả với Blind Spot setup

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ví dụ về setup Blind Spot CBO (Clean Breakout)
Setup Blind Spot CBO khác với Flag Limit ở bài trước ở vị trí break.
(xem bài trước ở dưới nhé mọi người)

Hãy like và bình luận để xem được bài viết hơn nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.