dinhchien

XAUUSD - tăng với Triangle Pattern

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Luôn Stop losss
- Key giao dịch: 50% cho dự báo tù quá khứ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.