DuyVinh_Trading

Vàng đã thận lợi phục hồi từ mức thấp nhất

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã tăng theo chính xác nhận định của tôi. Chúc mừng các nhà đầu tư đã năm bắt được động thái của thị trường !!!

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/hydlwv957
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.