FAST-TRADING

GOLD phục hồi mạnh, chờ cơ hội sóng 4 tại 1915.xx

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi liên tục tạo đáy tại vùng 188x thì GOLD đã bắt đầu phục hồi mạnh và vượt qua khỏi vùng cung lớn 1902 trước đó, với kịch bản này, xu hướng ngắn hạn của GOLD đang có những tín hiệu có thể sẽ phục hồi lên sát vùng 1926 - 1930.

Nếu chúng ta đánh nhãn sóng từ vùng đáy 188x thì GOLD có thể giả định đã hoàn thành được 3 sóng lớn và đang hình thành sóng 4 trong phiên sáng nay, mặc dù sóng 4 có thể cũng đã hoàn thành khi hiện tại giá đã hình thành sóng đẩy tiếp theo và tăng vượt qua đỉnh sóng 3 trước đó (1920). Chính vì vậy, chúng ta chỉ nên chờ cơ hội Buy quanh vùng đáy sóng 4 (1914 - 1915) nếu như giá quay trở lại mốc này.

Mục tiêu cho kịch bản này dự kiến quanh vùng 1926 - 1928.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.