KiemcomCapital

XAUUSD xu hướng về test lại vùng 1480-1482

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sau cú break Trendline đã quay lại bên dưới Trend tạo 1 cú False Breakout.
Chúng ta sẽ canh vàng lên test vùng 1495-1497 để sell tiếp về dưới.
Ai đã buy nếu dương thì nên cài sl về Entry, Còn k nên cài sl bên dưới râu đáy vừa rồi 1490 1 khoảng để tránh break rơi mạnh
Sell 1495-1407
SL 1501
TP 1 30 pip chốt 1/2 dịch sl dương
TP 2 1485

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.