BLOGFOREXVIET

XAUUSD Tuần Này Đợi Sell

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- XAUUSD đi đến vùng giá quan trọng
* Trong quá khú đây là vùng giá có nhiều lần đảo chiều giảm
* Phía trên xa hơn còn có trenline xu hướng giảm
* Vùng giá này rất tốt để có 1 lệnh sell
* Nhưng phải đợi tín hiệu từ thị trường bạn không nên vội.
* Setup này chỉ nên tham khảo. Chúc bạn may mắn.

Giao dịch đang hoạt động: Hôm nay có thể có pull back
Giao dịch đang hoạt động: Mô hình cờ gấu, giá có thể đạt TP cuối tuần này.
Giao dịch được đóng thủ công: giá tăng mạnh nên chốt lời

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.