BLOGFOREXVIET

3 vùng SELL + TP Dành Cho XAUUSD

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xin Chào Các Bạn !
Đây là chia sẻ của tôi về XAUUSD tuần này nó là giao dịch hành động giá ( PA )
- XAUUSD đang di chuyển trong phạm vi giá hẹp.
- Giá di chuyển bên dưới MA200.
- 03 vùng sell + 03 vùng TP điều di chuyển trong mô hình tam giác
* Nếu không có tín hiệu rõ ràng hãy đứng ngoài.
* Nếu giá đi qua Sell 3 mà không có tín hiệu giảm giá hãy chuyển sang Long.
* Tất cả đã có trên biểu đồ. Hãy giao dịch bằng cách đơn giản và thành công.
Giao dịch đang hoạt động: Sell 1 = TP 1
Giao dịch đang hoạt động: XAUUSD đã đến TP 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.