BLOGFOREXVIET

3 vùng SELL + TP Dành Cho XAUUSD

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xin Chào Các Bạn !
Đây là chia sẻ của tôi về XAUUSD tuần này nó là giao dịch hành động giá ( PA )
- XAUUSD đang di chuyển trong phạm vi giá hẹp.
- Giá di chuyển bên dưới MA200.
- 03 vùng sell + 03 vùng TP điều di chuyển trong mô hình tam giác
* Nếu không có tín hiệu rõ ràng hãy đứng ngoài.
* Nếu giá đi qua Sell 3 mà không có tín hiệu giảm giá hãy chuyển sang Long.
* Tất cả đã có trên biểu đồ. Hãy giao dịch bằng cách đơn giản và thành công.
Giao dịch đang hoạt động: Sell 1 = TP 1
Giao dịch đang hoạt động: XAUUSD đã đến TP 2