PhamVanHocTrader

GOLD 1 CÚ LỪA NGOẠN MỤC SET UP BUY LẠI

Giá lên
GLOBALPRIME:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh buy gold lại quanh vùng 1785 -88 sl 1783
TP 1800
TP 1807
Giá đã breck qua 1795 chúng ta k sell nữa nhé

Tham gia nhóm chuyên sâu GOLD để cập nhật tín hiệu tốt nhất và chia sẻ kiến thức.

🏅 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường

️🏅 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Miễn Phí

️🏅 Group Zalo : https://zalo.me/g/htcddo989

📱 LH: 0968266683 (ANDY TONY )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.