AmberForexGold

nhận định vàng ngày 26/11

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã giảm 100$ trong xu hướng tăng trưởng của đồng đô la Mỹ, đây là đợt giảm khá mạnh của Vàng tính từ đầu tháng 8 tới nay, tuy nhiên giá Gold vẫn đang được ủng hộ nằm trên uptrend quanh khu vực 1778 tới 1781.
Xét khung thời gian nhỏ hơn thì giá Vàng đang di chuyển giống mô hình 2 đáy và mô hình sẽ được xác nhận hoàn thiện khi giá vượt qua mức 1799 và đi lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.