Gold-Invest

Chiến lược Scaping Vàng phiên Mỹ 21/03/2023

Giá lên
Gold-Invest Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng vượt mốc 2.000 khi mua trú ẩn an toàn trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng Mỹ đang diễn ra. Các nhà chiến lược tại ngân hàng ANZ báo cáo rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh đã hỗ trợ cho kim loại màu vàng.

Hoạt động mua hàng của các ngân hàng trung ương vẫn ổn định

“Những kỳ vọng của thị trường thay đổi xung quanh lãi suất quỹ liên bang tiếp tục thúc đẩy giá Vàng trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng Mỹ. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh đã hỗ trợ cho vàng.”

“Kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới đã giảm xuống 4%, nhưng quyết tâm kiểm soát lạm phát của Fed vẫn là một rủi ro ngắn hạn chính.”

“Các vị trí đầu cơ đã giảm, nhưng các khoản nắm giữ ETF đang chứng kiến ​​dòng tiền ròng chảy vào.”

“Các ngân hàng trung ương tiếp tục bổ sung thêm vàng vào dự trữ của họ để phòng ngừa rủi ro địa chính trị và kinh tế.”

DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1995 - 2000


Stop Loss : 2004
Take Profit 1 : 1985
Take Profit 2 : 1980
Take Profit 3 : 1975

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1940 - 1945

Stop Loss : 1934
Take Profit 1 : 1960
Take Profit 2 : 1970
Take Profit 3 : 1980

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
Bình luận:
Đóng lợi nhuận +50 pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.